Per oferir-vos la millor experiència possible, aquest lloc utilitza galetes. L'ús del vostre lloc significa que accepteu el nostre ús de cookies. Hem publicat una nova política de cookies, que hauríeu de necessitar per obtenir més informació sobre les cookies que utilitzem. Consulta la Política de Cookies.

CONDICIONS DE VENDA WEBA través del seu LLOC WEB; renodrac.es, de, Renodrac SCP, d'ara endavant l'administrador de la pàgina web. A causa del contingut i la finalitat del LLOC WEB, les persones que vulguin informació o adquirir els productes oferts en aquesta web, hauran de registrar-se en el formulari de, USUARIS/CLIENTS, el qual s'adquireix completant el formulari de, REGISTRE, les seves dades seran incorporades en un fitxer automatitzat per a la seva protecció per tot el que s'ha exposat en el Reial decret llei, de 27 de juliol, per a l'adaptació del Dret espanyol a la normativa de la UE, per a l'aplicació del, article, 13, del Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, del Parlament i Consell d'Europa, del, 27 d'abril de 2016, i la LOPD-3/2018, de garantia dels drets digitals, la Llei aplicable al Comerç Electrònic, 34/2002, LSSI-CE, el Reial decret, 1906/1999, Contractació Telefònica o Electrònica i la Llei 26/1984, de 19 de juliol, Defensa de Consumidors i Usuaris.

En atenció al l article, 6, apartat, f, del RGPD-UE-2016/679, i la LOPD-3/2018, de garantia dels drets digitals, en el seu article, 7, exposa que els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l'interessat que requereixin la protecció de les seves dades personals, en particular quan l'interessat s'a un menor de 14, anys que no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç online reculli les seves dades personals, sent els seus representants legals (pares o tutors) els qui poden fer-ho en el seu nom, excepte quan el menor tingui com a mínim, 16 anys, que serà licito el seu consentiment.1. INFORMACIÓ DEL CONTINGUT WEB.

El LLOC WEB: http://renodrac.es, de la qual és Administrador, Renodrac SCP, d'ara endavant Renodrac, dedicada a a la fabricació de productes a mida, amb productes relacionats amb aquest sector.

SEGUIMENT DE LA COMANDA: Es podrà consultar el seguiment de les comandes realitzades registrant-se amb la contrasenya de client en l'apartat de, Les meves comandes.

Per a, Renodrac, cada usuari d'aquesta web, és un potencial client que es mereix que els nostres productes estiguin a l'altura de les seves expectatives.

2. PREUS DELS PRODUCTES.

Els preus exposats que s'indiquen a través del LLOC WEB, inclou l'IVA en tots els seus productes i el preu de l'enviament serà depenent de la distància, tarifa que quedés reflectida en el moment de l'acceptació de la compra en l'apartat EL MEU CARRET.

3. FORMALITZACIÓ DE COMANDES

Una vegada formalitzat la comanda, és a dir, amb l'acceptació de les condicions de venda i condicions d'ús i la confirmació del procés de compra en l'apartat EL MEU CARRET, l'administrador de la pàgina Web renodrac.es, sempre enviarà un avís o correu electrònic a l'USUARI/CLIENT , confirmant els detalls dels productes adquirits.

4. FORMA DE PAGAMENT.

L'USUARI/CLIENT , abonés l'import en el moment que realitza la comanda.

L'USUARI/CLIENT , haurà d'abonar l'import corresponent a la seva comanda mitjançant targeta de crèdit o TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA.

L'USUARI/CLIENT , haurà de notificar a l'administrador de la pàgina web qualsevol càrrec indegut o fraudulent en la targeta utilitzada per als pagaments, mitjançant correu electrònic o via telefònica, en el menor termini de temps possible perquè l'administrador pugui realitzar les gestions oportunes.

5. LLOC DE LLIURAMENT, TERMINIS I PÈRDUES:

Els terminis de lliurament seran depenent de la distància, per missatgeria segons l'exposat en la descripció de cada producte, encara que un retard en el subministrament no serà motiu de penalització.

L'administrador de la pàgina web no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament introduït per l'USUARI/CLIENT , en el formulari de comanda no s'ajusti a la realitat o hagin estat omesos.

Els terminis poden variar per raons logístiques o de força major. En casos de retards en els lliuraments, l'administrador de la pàgina web informarà els seus USUARIS/CLIENT, quan tingui coneixement d'ells.

Cada lliurament es considera efectuada a partir del moment en el qual l'agència de missatgeria posa el producte a la disposició de l'USUARI/CLIENT , que es materialitza a través del sistema de control utilitzant per la companyia de transport.

No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en què la comanda hagi estat posat a la disposició de l'USUARI/CLIENT , per part del transportista dins del termini i no hagi pogut ser lliurat per causa imputable a l'USUARI/CLIENT .

5.1. DADES DE LLIURAMENT, LLIURAMENTS NO REALITZATS I PÈRDUES DEL PRODUCTE.

Si en el moment del lliurament l'USUARI/CLIENT , es troba absent, el transportista deixés un comprovant indicant com procedir per a concertar el lliurament. L'administrador de la pàgina web contracta com a part del servei de lliurament de missatgeria, la realització d'una seriosa d'accions de seguiment, encaminades a garantir que el lliurament es produeix.

Si passades 7, dies, després de la sortida a repartiment de la comanda no s'ha concertat el lliurament, l'USUARI/CLIENT , haurà de posar-se en contacte amb l'administrador de la pàgina web.

En cas que l'USUARI/CLIENT , no procedeixi així, passats 10, dies hàbils des de la sortida a repartiment de la comanda, aquest serà retornat.

Si el motiu pel qual no s'ha pogut realitzar el lliurament, és la pèrdua de la comanda, Renodrac, iniciarà una recerca, que retardés el lliurament de la comanda, circumstància que l'administrador solucionés amb el client.

5.2. DILIGÈNCIA EN EL LLIURAMENT.

L'USUARI/CLIENT , haurà de comprovar el bon estat de la comanda davant el transport que, per compte de l'administrador de la pàgina web, realitzi el lliurament del producte sol·licitat, indicant en l'albarà de lliurament qualsevol anomalia que pogués detectar en la comanda.

Si, posteriorment, una vegada revisat els productes, l'USUARI/CLIENT , detecta qualsevol incidència com a indicis d'haver estat manipulat o qualsevol desperfecte causat en aquest per l'enviament, aquest es compromet a comunicar-lo al més aviat possible a l'administrador de la pàgina web en les 24 hores següents al lliurament, via correu electrònic: fcardoner@renodrac.es, o al telèfon, 935893812

6. DEVOLUCIÓ

6.1. PROCEDIMENT DE DEVOLUCIÓ

Tots els productes comprats en la pàgina web de l'administrador es podran retornar i reemborsar, sempre que l'USUARI/CLIENT , comuniqui a l'administrador la seva intenció de retorn de producte/s adquirit/s en el termini de 15 dies següents, des de la recepció del producte.

L'administrador de la pàgina web només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits:

• El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar el seu embalatge i etiquetatge original.
• L'enviament ha de fer-se usant la mateixa caixa o embolcall en el qual ha estat rebut per a protegir el producte.
• Per al supòsit que no es pugui fer amb l'embolcall amb el qual es va lliurar, l'USUARI/CLIENT , haurà de retornar en un embolcall protector perquè el producte arribi a l'empresa de l'administrador de la pàgina web amb les màximes garanties possibles.
• Devolució dels diners, si ho desitja, en articles no demanats expressament fora de catàleg.
• S'ha d'incloure una còpia de l'albarà de lliurament dins de l'embolcall, on a més es marquin els productes retornats i el motiu de la devolució.

Si el motiu de la devolució és imputable a l'administrador de la pàgina web (el producte és incorrecte o incomplet, no és el que s'havia demanat, etc.), l'import de la devolució serà reemborsat. Si el motiu és un altre, el cost de les despeses de devolució seran a càrrec de l'USUARI/CLIENT .

Per a procedir amb una devolució, s'han de seguir els següents passos:

• Informessin les 24, hores següents al lliurament i no més tard de, 15 dies, indicant el producte vol ser retornat. La informació es pot fer via telefònica, 935893812, o al correu electrònic; fcardoner@renodrac.es.
• L'USUARI/CLIENT , ha de retornar els productes pel mateix sistema que se li lliuro o una empresa de missatgeria de la seva elecció. La devolució ha de pagar l'USUARI/CLIENT, o lliurar-la personalment al nostre domicili.
• Informar l'administrador de la pàgina web el sistema de la devolució utilitzada, amb data de la devolució.

7. REEMBORSAMENTS A l'USUARI/CLIENT.

L'administrador de la pàgina web gestionarà l'ordre de devolució sota el mateix sistema que es va utilitzar per al pagament. L'aplicació de la devolució en el compte o targeta de l'USUARI/CLIENT dependrà de la targeta i de l'entitat emissora. El termini d'aplicació serà de fins a 30 dies per a les targetes de crèdit.

8. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Renodrac, informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés , rectificació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, perquè l'usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat en la web a fi de poder transmetre'ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l'adreça: Passeig Ratapinyada, 13, Codi Postal: 08197, Localitat: Sant Cugat del Vallès, Província: Barcelona, Correu electrònic: fcardoner@renodrac.es, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

TERMES I CONDICIONS D'ÚSEls presents termes i condicions d'Ús, regulen l'ús del, LLOC WEB: http://renodrac.es, de la qual, Renodrac SCP, amb NIF: B64093693, amb Domicili en: Passeig Ratapinyada, 13, Codi Postal: 08197. Localitat: Sant Cugat del Vallès, Província: Barcelona, és titular.

A través del seu LLOC WEB, http://renodrac.es, de, Renodrac SCP, d'ara endavant, Renodrac, l'administrador de la pàgina web. A causa del contingut i la finalitat del LLOC WEB, les persones que vulguin informació o compra dels nostres productes, hauran de registrar-se en el formulari de, USUARIS/CLIENTS, el qual s'adquireix completant el formulari de REGISTRE, les seves dades seran incorporades en un fitxer automatitzat, segons l'exposat en l'RD-Llei 5/2018 de 27 de juliol, per a l'adaptació del Dret Espanyol a la normativa Europea, per l'article, 13, del Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, del Parlament i Consell d'Europa, del, 27 d'abril de 2016, per la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garanties dels drets Digitals.1. INFORMACIÓ SOBRE LA WEB.

El LLOC WEB: http://renodrac.es, de la qual és Administrador, Renodrac, dedicat a a la fabricació de productes a mida, amb productes de qualitat relacionats amb el sector del fabricació.

2. DISPONIBILITAT

L'administrador de la pàgina web farà tot el possible per a resoldre tots els dubtes i gestions sol·licitades a tots els seus USUARIS/CLIENTS, com més aviat millor en la demanda de les consultes.

No obstant això, a vegades, i per causes difícilment controlables per l'administrador de la pàgina web com a errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que la rapidesa finalment servida als USUARIS/CLIENTS, difereixi de la comanda inicialment realitzada per l'administrador de la pàgina web, per a satisfer les comandes dels USUARIS/CLIENTS.

Per al cas que la gestió no estigui disponible o no es pogués arribar a finalitzar, després d'haver realitzat la reserva, l'USUARI/CLIENT , serà informat per correu electrònic de l'anul·lació total d'aquest.

3. SEGURETAT

L'administrador de la pàgina web té les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector. A més, el procés de pagament funciona sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algorismes de 128 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible i comprensible per l'ordinador de l'USUARI/CLIENT , i el del LLOC WEB, d'aquesta forma, en utilitzar el protocol SSL es garanteix:

1. Que l'USUARI/CLIENT , està comunicant les seves dades al centre servidor de l'administrador de la pàgina web i no a qualsevol altre que intentés fer-se passar per aquest.

2. Que entre l'USUARI/CLIENT , i el centre servidor de l'administrador de la pàgina web les dades es transmeten xifrats, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.

CERTIFICATS DE COMPLIMENT LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES

Renodrac, de la qual és titular del lloc web, renodrac.es, compleix amb la normativa de Protecció de Dades vigent i amb la LSSI-CE.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'administrador de la pàgina web té tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d'aquesta pàgina web, http://renodrac.es, i, especialment, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials i dades que s'inclouen en la web.

S'adverteix a USUARIS/CLIENTS, que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial, RD-Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril.

Així mateix, i sense perjudici de l'anterior, el contingut del LLOC WEB, també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d'aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta web, ni de qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit de l'administrador de la pàgina web.

Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacionals en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l'ús dels continguts de la web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de l'administrador.

L'administrador de la pàgina web informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directa o indirectament, amb els continguts inclosos en el LLOC WEB: http://renodrac.es

Només s'autoritza la utilització dels continguts del domini web amb finalitats informatius i de servei, sempre que se citi o es faci referència a la font, sent l'usuari l'únic responsable del mal ús d'aquests.

5. ACCÉS I ESTADA EN LA WEB

5.1. ELS NOSTRES CONTINGUTS

Els USUARI/CLIENTS, són íntegrament responsables de la seva conducta, en accedir a la informació del LLOC WEB, mentre naveguin en aquesta, així com després d'haver accedit.

Com a conseqüència d'això, els USUARIS/CLIENTS, són els únics responsables davant l'administrador de la pàgina web i tercers de:

1. Les conseqüències que es puguin derivar d'una utilització, amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut del LLOC WEB, elaborat o no per l'administrador de la pàgina web, publicat o no sota el seu nom de forma oficial.

2. Així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el LLOC WEB, o els seus serveis o impedir el normal gaudi per altres usuaris.

L'administrador de la pàgina web es reserva el dret a actualitzar els continguts quan el consideri convenient, així com eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva, així com denegar l'accés al LLOC WEB a USUARIS/CLIENTS, que faci un mal ús dels continguts i/o incompleixin qualsevol dels termes i condicions que apareixen en el present document.

L'administrador de la pàgina web informa que no garanteix:

1. Que l'accés al LLOC WEB, i/o a les web d'enllaç sigui ininterromput o lliure d'error.

2. Que el contingut o programari al qual els USUARIS/CLIENTS, accedeixin a través de la web o de les web d'enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o causi un altre tipus de mal.

6. LA NOSTRA RESPONSABILITAT

De la utilització que els USUARIS/CLIENTS, puguin fer dels materials del LLOC WEB o webs d'enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de continguts del LLOC WEB, o de tercers.

Els eventuals danys i perjudicis als USUARIS/CLIENTS, causats per un funcionament normal o anormal de les eines de cerca, de l'organització o la localització dels continguts i/o accés al LLOC WEB, i, en general, els errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que el LLOC WEB, o un programa faciliti l'USUARI/CLIENT .

Dels continguts d'aquelles pàgines a les quals els USUARIS/CLIENTS, puguin accedir des d'enllaços inclosos en el LLOC WEB, ja siguin autoritzats o no.

Els actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a l'administrador de la pàgina web mitjançant via contractual.

L'administrador de la pàgina web no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

• Errors o retards en l'accés al LLOC WEB, per part de l'USUARI/CLIENT , a l'hora d'introduir les seves dades en el formulari de comanda de serveis, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes en la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l'administrador de la pàgina web.

• Errors o incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

• Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part de l'USUARI/CLIENT.

7. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Els USUARIS/CLIENTS es comprometen a navegar pel LLOC WEB i a utilitzar el contingut de bona fe.

En compliment d'el que s'estableix en el Reial decret llei-5/2018, per a l'adaptació del Dret espanyol a la normativa de la Unió Europea, per al Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, i la LOPD-3/2018 de garantia dels drets digitals, l'informem que l'emplenament de qualsevol formulari existent en el LLOC WEB, http://renodrac.es, o la remissió d'un correu electrònic a qualsevol de les nostres bústies implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat, així com l'autorització a l'administrador de la pàgina web perquè tracti les dades personals que ens faciliti, que seran incorporats al fitxer, titularitat del Responsable del Tractament i/o administrador de la pàgina web.

Les dades dels USUARIS/CLIENTS, seran utilitzats per a l'enviament a través de correu electrònic de les gestions online i físiques, que realitzi l'administrador de la pàgina web, així com per al lliurament de les compres.

Per la mera visita al LLOC WEB, els USUARIS/CLIENTS, no faciliten informació personal ni està obligat a facilitar-la.

L'administrador de la pàgina web es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada i a utilitzar-la únicament per a les finalitats indicades.

L'administrador de la pàgina web presumeix que les dades han estat introduïts pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes.

Aquestes dades, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l'administrador de la web de Renodrac, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts.

Així mateix, Renodrac, informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés , que permet a l'usuari web, conèixer que dades personals té l'administrador d'aquesta pàgina i en tal cas contestés en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades, rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació, oposició que podrà sol·licitar i aconseguir que no dugui a terme el tractament de dades, supressió que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives, limitació, pel qual pot sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades quan hagi exercit el seu dret a la rectificació de les seves dades personals, i portabilitat, perquè l'usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat en la web a fi de poder transmetre'ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l'adreça: Passeig Ratapinyada, 13, Codi Postal: 08197, Localitat: Sant Cugat del Vallès, Província: Barcelona, Correu electrònic: fcardoner@renodrac.es, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

L'enviament de les seves dades mitjançant el/els formularis de la nostra web estarà supeditat obligatòriament al fet que hagi llegit/acceptat les Condicions d'ús , mitjançant una casella de selecció obligatòria al peu del formulari.

D'acord amb el que s'estableix en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment l'acceptarà o negarà amb una casella de selecció obligatòria al peu del formulari.

Per a modificar, actualitzar o cancel·lar les seves dades personals l'USUARI/CLIENT , escriurà des del correu electrònic del seu compte a: fcardoner@renodrac.es, amb l'assumpte.

Per tant, l'USUARI/CLIENT és responsable de la veracitat de les dades i l'administrador de la pàgina web no serà responsable de la inexactitud de les dades personals dels USUARIS/CLIENTS.

D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, l'administrador de la pàgina web ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels USUARIS/CLIENTS i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i extracció d'aquests.

8. NUL·LITAT

En cas que qualsevol clàusula dels presents termes i condicions d'ús sigui declarada nul·la, la resta de clàusules es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa dels presents termes i condicions.

L'administrador de la pàgina web podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de l'administrador de la pàgina web o prescripció de l'acció que en cada cas correspongui.

9. MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D'ÚS

L'administrador de la pàgina web es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del LLOC WEB, així com els presents termes i condicions d'ús.

Per això, l'administrador de la pàgina web recomana a l'USUARI/CLIENT llegir atentament les condicions i termes d'ús, cada vegada que accedeixi al LLOC WEB. Els USUARIS/CLIENTS, sempre disposaran d'aquests termes i condicions d'ús en un lloc visible, lliurement accessible per a quantes consultes vulgui realitzar.

10. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE

Els presents termes i condicions d'ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per a resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals del partit judicial de Sant Cugat del Vallès, de la ciutat origen de l'empresa propietària del LLOC WEB tret que la llei imposi una altra jurisdicció.